Website van Kenneth Booten

Website van Kenneth Booten

Kenneth Booten bezorgde ons volgend bericht.

"Ik heb op mijn website een nieuw bestand opgeladen (229 pag.). Het betreft een inleiding op het vredegerecht, vervolgens een uitgebreid repertorium op alle bewaarde akten van het Vredegerecht van Bilzen voor de jaren 1804 (1805) en van 1810 tot 1819. Het bestand sluit af met een kleiner aangehecht bestand met summiere gegevens van niet bewaarde akten tussen 1816 en 1819. De gemeenten die onder het vredegerecht van Bilzen destijds ressorteerden waren Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Gellik, Genk, Grote-Spouwen, Hees, Hoelbeek, Hoeselt, Kleine-Spouwen, Martenslinde, Mopertingen, Munsterbilzen, Veldwezelt, Waltwilder en Zutendaal. Mochten er zich in je kwartierstaat voorouders in die regio bevinden, dan kom je ze hier waarschijnlijk tegen. Voor genealogen zullen het voornamelijk de akten van bekendheid of verklaringen over geboorten en sterften die niet in de burgerlijke stand waren ingeschreven interessant zijn en de familieraden ter aanduiding van voogden. Je kan het bestand gratis bekijken of downloaden via https://kennethbooten.com (kies in het menu 'bestanden')."

Update 3/08/2021: "Ik heb nog een bewerking (116 pagina's) toegevoegd van de bevolking van de gemeente Bilzen en haar gehuchten omstreeks 1 januari 1830. Op vrij korte termijn zal ik nog een bewerking van de armere inwoners van Bilzen (bedeling door het Bureau van Weldadigheid anno 1826) en de rijkere Bilzenaren via een cijnskieslijst van oktober 1830 toevoegen om de bevolking iets meer kleur te kunnen geven. Je kan de bestanden raadplegen via https://kennethbooten.com (de bestanden kan je raadplegen of downloaden via het submenu "bestanden" rechtsboven").