Voorlopig nog geen archiefbegeleiding op dinsdagen

Voorlopig nog geen archiefbegeleiding op dinsdagen

De coronamaatregelen werden langzaam maar zeker versoepeld. Voor archieven gelden bijzondere regelingen inzake toegankelijkheid, voorzorgsmaatregelen, aanvragen en raadpleging van stukken, enz.


Deze regelingen verschillen van archief tot archief. Raadpleeg daarom de websites om uw bezoek te plannen.
De archiefbegeleiding door onze vereniging op dinsdagen in het gemeentearchief te Kinrooi is ook in de maand juli geannuleerd.


Men kan er dus niet terecht, ook niet na afspraak. Gelieve hiermee rekening te houden.