Update online genealogische bronnen bij het Rijksarchief!

Update online genealogische bronnen bij het Rijksarchief!

Parochieregisters en registers van de burgerlijke stand: bijna 35 miljoen bladzijden online raadpleegbaar!

De zoekrobot van het Rijksarchief is geüpdatet! Raadpleeg vanaf nu gratis 34,6 miljoen bladzijden met parochieregisters en registers van de burgerlijke stand.

Sinds een vijftal jaar brengt het Rijksarchief parochieregisters en registers van de burgerlijke stand online die gratis kunnen worden geraadpleegd via de website. Dagelijks staan meerdere medewerkers in voor dit gigantische werk. In februari 2019 werden meer dan 1.000 registers van de burgerlijke stand online toegevoegd.

Om welke archieven gaat het?

Parochieregisters en registers van de burgerlijke stand bevatten miljoenen geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensakten, waarvan de oudste teruggaan tot de 16e eeuw: akten die gaan over jouw voorouders! Je vindt er ook de tienjarige tafels met dopen, huwelijken en overlijdens, evenals een aantal aanvullingen.

Welke updates werden gedaan?

  • Nieuwe registers van de burgerlijke stand, nieuwe types akten en nieuwe jaargangen werden toegevoegd.
  • Fouten die werden gemeld, werden verbeterd (ontbrekende bladzijden, foutieve beschrijvingen, enz. ).
  • Voor een aantal gemeenten zijn de registers raadpleegbaar tot 1919 (geboorten, huwelijken en overlijdens) of 1920 (huwelijken en overlijdens).

Merk wel dat in sommige gevallen, door tijdsgebrek, de akten van de burgerlijke stand werden samengebracht onder de hoofding “akten”. De tienjarige tafels van de burgerlijke stand zijn vaak gegroepeerd onder “0 Arrondissement”. De registers van de burgerlijke stand zijn genummerd ofwel op basis van de microfilms ofwel op basis van de originelen.
Online raadpleging van het archief is gratis, maar je moet je wel vooraf registreren via de website.

Opgelet: Niet alles staat online! Het digitaliseringswerk wordt voortgezet, maar je kan ook de microfilms raadplegen in de leeszalen.

Website van het Rijksarchief