Maatregelen indijken coronavirus werden gisteren 27 maart door de regering verlengd tot en met 19 april 2020

Maatregelen indijken coronavirus werden gisteren 27 maart door de regering verlengd tot en met 19 april 2020

Het "kot-gebod" blijft dus van kracht en dit betekent concreet dat onze openstellingen documentatiecentrum van woensdag 8 april en zaterdag 18 april geannuleerd worden.


Faro, het Vlaams Steunpunt Cultureel Erfgoed, liet weten dat de "Erfgoeddag 2020" niet kan doorgaan. De risico's voor de gezondheid van de organisatoren en bezoekers zijn te groot. Dit betekent dat onze openstelling documentatiecentrum te Genk op zondag 26 april eveneens vervalt.


Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.