Hernieuwing lidmaatschap 2021

Hernieuwing lidmaatschap 2021st

In de laatste Rode Leeuw vonden leden geen stortingsbulletin meer met het verzoek voor hernieuwing van het lidmaatschap voor het verenigingsjaar 2021, wegens bezuiniging. De bank stelt deze formulieren niet meer ter beschikking.

  • Voor Belgische leden: gewoon lidmaatschap: minimum 20 EUR, steunend lidmaatschap: minimum 25 EUR, beschermend lidmaatschap: minimum 50 EUR
  • Voor buitenlandse leden: gewoon lidmaatschap: minimum 25 EUR, steunend lidmaatschap: minimum 30 EUR, beschermend lidmaatschap: minimum 50 EUR

Door de huidige covid-19 maatregelen zullen er GEEN contante betalingen aan één der bestuursleden mogelijk zijn.

Omdat herinneringen sturen ook geld kost, vragen wij u om uw betaling nu te doen, maar zeker voor 31 januari 2021, op onze rekening:
IBAN: BE38 4538 0506 9172, BIC: KREDBEBB, t.n.v. KVFV-Limburg vzw, Noordlaan 6B-bus 01, 3600 Genk met vermelding: "Lid 2021".

Na 1 febuari moeten wij het bedrag verhogen met 3,00 EUR voor Belgische leden en met 7,50 EUR voor buitenlandse leden voor nazending van het tijdschrift.

Met dank voor uw vertrouwen in KVFV-Limburg vzw en haar tijdschrift "De Rode Leeuw".

Openbare diensten die een factuur  wensen, vragen we het factuuradres en een eventuele bestelbon te bezorgen via l.joosten@skynet.be