Geen openstelling leeszaal Rijksarchief Hasselt op de eerste zaterdag van de maand

Geen openstelling leeszaal Rijksarchief Hasselt op de eerste zaterdag van de maand

Na het verschijnen van het laatste nummer van “De Rode Leeuw” -waarin opgenomen de data van archiefbegeleiding op de eerste zaterdag van de maand in het Rijksarchief te Hasselt- verscheen de nieuwsbrief van het Algemeen Rijksarchief. Daarin werden ook de “nieuwe openingsuren” van de Rijksarchieven opgenomen.

Hieruit blijkt dat de leeszalen van de Rijksarchieven in Vlaanderen NIET meer zullen geopend zijn op zaterdag. Door deze bezuinigingsmaatregel vervalt dus ook onze archiefbegeleiding op die zaterdagen.