Geen opening documentatiecentrum tijdens juli en augustus

Documentatiecentrum Familiekunde Limburg vzw

Tijdens de zomermaanden juli en augustus zijn er geen openingen gepland van het documentatiecentrum.